บอร์ดแจ้งความเร็ว
  
  

บอร์ดแจ้งความเร็ว

บอร์ดแจ้งความเร็ว

บอร์ดแจ้งความเร็ว eYourSpeed ที่บริษัทอีไอเดียส์จากัดได้พัฒนานั้นเป็นสัญญาณเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทาการลดความเร็วที่มีประสิทธิภาพอย่างมากโดยการแสดงความเร็วให้ผู้ขับขี่ทราบบางครั้งเราเรียกว่า Speed display sign จากการขยายผลจากวิจัยที่ว่าบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่จะตอบสนองต่อสัญญาณดังกล่าวที่แสดงขึ้นและผู้ขับขี่จะมีแนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีโดยผลการวิจัยพบว่าผู้ขับขี่จะลดความเร็วลงเฉลี่ย10% เมื่อได้พบกับสัญญาณดังกล่าวและสามารถเปลี่ยนมุมมองการใช้งานของผู้ขับขี่ได้ดีกว่าการบังคับใช้กฎหมายระบบ Your Speed System signs สามารถติดตั้งเป็นอิสระโดยการรับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่ระบบนี้สามารถติดตั้งได้ในทุกสภาวะอากาศและได้ทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติของระบบ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th