บริษัท อี ไอเดียส์ จำกัด
  
  

New World of Security Management

การจัดการความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัย จากบ้าน,หมู่บ้านและ ระดับเมือง ต้องเป็นระบบอัจฉริยะที่บอกทุกอย่างแก่ผู้อยู่อาศัยช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจัดการเรื่อง ต่างๆ ระบบไฟฟ้าระบบน้ำระบบจราจรระบุผลกระทบของเมือง
ระบบสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดการกับอาชญากรรม และจัดเก็บข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อคาดการณ์การเ การจราจร, น้ำท่วมในเมือง, และแก้ปัญหาในเวลาที่เหมาะสมระบบกล้อง วงจรปิดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นระบบจะส่ง รูปภาพหรือวิดีโอสดไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณที่อาศัยอยู่ในเมือง

และสามารถทำได้จริง

คุณสามารถติดตามข่าว สารใหม่ๆ ของทางเว็บไซต์ ได้โดยการสแกน QR code

บริการของเรา

การให้คำปรึกษาและการออกแบบเครือข่าย
การให้คำปรึกษาการออกแบบระบบฐานข้อมูลและ Big Data
การให้คำปรึกษาการออกแบบและความปลอดภัย ของระบบ
ที่ปรึกษาและผู้เขียนโครงการ
การให้คำปรึกษาและการพัฒนาซอฟต์แวร์
การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและการวิจัยและพัฒนา ฮาร์ดแวร์

ลูกค้าของเรา

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th