ใบเสนอราคา

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อทำใบเสนอราคา

ลูกค้าที่ต้องการให้เสนอราคาในนามบริษัท กรุณากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก พร้อมทั้งระบุสาขา

กรุณาเลือกสินค้าที่ต้องการให้ทำใบเสนอราคา

ลูกค้าสามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการให้ทำใบเสนอราคาได้มากกว่า 1 อย่าง

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจากส่วนกลาง (E4C)ESmart Thermal & Optical Bi-Spectrum Camera Model:eSTC8266
ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง (ERLC)
ระบบจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม (ELCMS)
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจัรยานยนต์ อัตโนมัติ (EALPR)
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และจักรยานยนต์ อัตโนมัติ
อีสมาร์ทบ็อก (ESMART BOX)
อีไบโอเมตริกซ์ (ESMART BIO)
ระบบจดจำใบหน้า (EFRS)
อุปกรณ์จับคู่ไอพีเข้าโดเมนส่วนตัว (EDDNS)
โปรแกรมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแผนภาพ (EVISUAL LINK)
ระบบตรวจจับความเร็ว (ESLM)
เลเซอร์สแกนเนอร์
บอร์ดแจ้งความเร็ว
ระบบบริหารเมืองอัจฉริยะ (ESCMS)
ระบบนับรถ (EVC)
ระบบบริหารพลังงานอัจฉะริยะ (ESGM)
รถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา (EMMS)
3DVDOGIS MIXED WITH OTHER TECHNOLOGY
ระบบกล้อง SMART THERMAL VISION

 

©1999-2020 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th