Ready for it? 2018 smartphones will have up to 512GB of ultra-fast storage memory

หน่วยความจำ UFS

ในปี 2018 เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนมีหน่วยความจำ UFS (Universal Flash Storage : หน่วยความจำแบบแฟลช) ที่มีประสิทธิภาพในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงถึง 50,00 /40,000 IOPS (Input/Output Operations per Second) ในขณะนที่หน่วยความจำ UFS ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 19,000 / 14,000 IOPS

Samsung ได้เริ่มใช้หน่วยความจำ UFS กับ Galaxy S6 เป็นรุ่นแรก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนข้อมูลได้ดีกว่าหน่วยความจำ eMMC ในยุคนั้น ล่าสุดบริษัท Silicon Motion Technology ได้พัฒนาเทคโนโลยี UFS 2.1 ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลมากกว่ารุ่นก่อนถึง 3 เท่าแล้ว ยังรองรับความจุสูงสุดถึง 512 GB อีกด้วย และอาจเข้ามาแทนที่เทคโนโลยี eMMC อย่างสิ้นเชิงในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

กระบวนการผลิตหน่วยความจำ UFS 2.1 จะเริ่มในช่วงปลายปี 2017 นี้

 

ref: www.phonearena.com/news/Ready-for-it-2018-smartphones-will-have-up-to-512GB-of-ultra-fast-storage-memory_id91858+07003 1 10 March 2017

©1999-2020 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th